Top 30 nhà xe giường nằm, xe khách Hà Nội đi Thái Bình chất lượng nhất

Top 30 nhà xe giường nằm, xe khách Hà Nội đi Thái Bình chất lượng nhất

Chỉ cách Hà Nội hơn 100km, Thái Bình luôn là sự lựa chọn cho những chuyến du lịch khám phá, nghỉ ngơi của nhiều du khách. Xe khách trở thành phương tiện đi lại an toàn, nhanh chóng được nhiều người lựa chọn. Kenhhomstay.com trong bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin về những xe khách Hà Nội đi Thái Bình uy tín nhất.

 1. Hồng Hà

Lịch trình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 11 chuyến/ ngày (từ 5h00 cứ 60p một chuyến)

– Thái Bình đi Hà Nội: 11 chuyến/ ngày (từ 5h15 cứ 60p một chuyến)

Giá vé: 85.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 02436283677

 1. Thản Huệ

Lịch trình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 7h00, 13h20

– Thái Bình đi Hà Nội: 7h00, 13h30

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0963201855

 1. Ngân Sơn

Top 30 nhà xe giường nằm, xe khách Hà Nội đi Thái Bình chất lượng nhấtXe khách Ngân Sơn

Lịch trình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 9h30, 13h50

– Thái Bình đi Hà Nội: 10h00, 14h00

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 02273810309

 1. Long Thu

Lịch trình xe giường nằm Hà Nội đi Thái Bình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 5h50, 8h30, 9h30, 11h30, 14h30, 16h00

– Thái Bình đi Hà Nội: 6h00, 8h40, 9h40, 11h40, 14h40, 16h30

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0913136999 – 0913528831

 1. Hoàng Hà

Top 30 nhà xe giường nằm, xe khách Hà Nội đi Thái Bình chất lượng nhấtXe khách Hoàng Hà

Lịch trình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 53 chuyến/ ngày (từ 5h00 cứ 15p một chuyến)

– Thái Bình đi Hà Nội: 53 chuyến/ ngày (từ 5h00 cứ 15p một chuyến)

Giá vé: 85.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0979610666

 1. Đức Vịnh

Lịch trình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 11h30

– Thái Bình đi Hà Nội: 14h00

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0913031736 – 0946621668

 1. Mạnh Hùng

Top 30 nhà xe giường nằm, xe khách Hà Nội đi Thái Bình chất lượng nhấtXe khách Mạnh Hùng

Lịch trình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 16h50, 17h00, 17h30

– Thái Bình đi Hà Nội: 17h00, 18h00, 18h30

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0915146146

 1. Tôn Thắng

Top 30 nhà xe giường nằm, xe khách Hà Nội đi Thái Bình chất lượng nhấtXe khách Tôn Thắng

Lịch trình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 13h00, 14h15, 15h30, 16h00

– Thái Bình đi Hà Nội: 13h00, 14h15, 15h30, 16h00

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0982936936 – 0984210833

 1. Thảo Nhân

Lịch trình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 14h45

– Thái Bình đi Hà Nội: 17h50

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0912018639 – 0904052804

 1. Đình Văn

Lịch trình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 14h20

– Thái Bình đi Hà Nội: 14h30

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0914261655

 1. Phiệt Học Café

Top 30 nhà xe giường nằm, xe khách Hà Nội đi Thái Bình chất lượng nhấtXe khách Phiệt Học Café

Lịch trình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 13h50, 16h00

– Thái Bình đi Hà Nội: 13h50, 16h00

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0987551789 – 01234346868

 1. Khánh Thành

Lịch trình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 7h40

– Thái Bình đi Hà Nội: 10h40

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0988155533

 1. Chi Đào

Lịch trình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 11h20, 14h20

– Thái Bình đi Hà Nội: 11h30, 14h30

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0989965286

 1. Đức Long

Lịch trình xe giường nằm Hà Nội đi Thái Bình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 14h50

– Thái Bình đi Hà Nội: 16h50

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0979260876 – 0912397789

 1. Đức Chính

Top 30 nhà xe giường nằm, xe khách Hà Nội đi Thái Bình chất lượng nhấtXe khách Đức Chính

Lịch trình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 10h00

– Thái Bình đi Hà Nội: 13h30

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0902039424

 1. Hà Thì

Xe khách Hà Thì

Lịch trình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 12h15, 12h45

– Thái Bình đi Hà Nội: 13h15, 13h45

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0973185888

 1. Hồng Phong

Lịch trình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 13h15

– Thái Bình đi Hà Nội: 15h15

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0985266167 – 0919450520

 1. Hồng Tuấn

Lịch trình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 11h50

– Thái Bình đi Hà Nội: 14h50

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0913044909 – 0972182188

 1. Khai Nguyên

Lịch trình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 11 chuyến/ ngày (từ 5h00 cứ 30p một chuyến)

– Thái Bình đi Hà Nội: 11 chuyến/ ngày (từ 5h00 cứ 30p một chuyến)

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0987674964 – 0972911368

 1. Lập Nhật

Lịch trình xe khách Hà Nội đi Thái Bình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 12h50

– Thái Bình đi Hà Nội: 13h30

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0973389214

 1. Liên Giang

Lịch trình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 12h10

– Thái Bình đi Hà Nội: 15h10

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0984551567

 1. Hải Âu

Xe khách Hải Âu

Lịch trình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 18 chuyến/ ngày (từ 5h00 cứ 40p một chuyến)

– Thái Bình đi Hà Nội: 18 chuyến/ ngày (từ 6h00 cứ 40p một chuyến)

Giá vé: 90.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 02253717717

 1. Trung Sơn

Lịch trình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 17h20

– Thái Bình đi Hà Nội: 17h30

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0916912525 – 0974998163

 1. Thái Thụy

Xe khách Thái Thụy

Lịch trình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 12h05

– Thái Bình đi Hà Nội: 14h05

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0903471593

 1. Phương Điệp

Xe khách Phương Điệp

Lịch trình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 5h15, 7h00, 16h50

– Thái Bình đi Hà Nội: 7h00, 8h00, 16h30

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0912109829 – 0985210058

 1. Chuyên Nhiệm

Lịch trình xe khách Hà Nội đi Thái Bình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 12h50

– Thái Bình đi Hà Nội: 12h50

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0983741268

 1. Khiên Nguyệt

Lịch trình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 12h45

– Thái Bình đi Hà Nội: 13h30

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0944190251 – 0914642182

 1. Mai Sứ

Lịch trình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 7h00, 8h00

– Thái Bình đi Hà Nội: 7h00, 8h00

Giá vé: 75.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0944821822

 1. Quang Dương

Lịch trình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 12h25

– Thái Bình đi Hà Nội: 13h25

Giá vé: 75.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0913044500 – 0902186388

 1. Thiên Trường

Lịch trình xe khách Hà Nội đi Thái Bình:

– Hà Nội đi Thái Bình: 6h45

– Thái Bình đi Hà Nội: 7h00

Giá vé: 80.000 đồng/ vé

Hotline đặt vé: 0944113018 – 0984368129

Có rất nhiều sự lựa chọn phương tiện đi lại phù hợp, hy vọng với top những xe khách Hà Nội đi Thái Bình trên đây, độc giả đã sẵn sàng lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ mới. Đừng quên theo dõ kenhhomestay.com mỗi ngày để có thêm nhiều thông tin thú vị.

Bùi Thương